MISIA DUOLIFE

"Vyšší životný štandard a životný štýl pre každého, koho stretneme na našej ceste."

K tomu presne určenému cieľu smerujú členovia Klubu DuoLife, skupina couchov rozvíjaja manažérske kompetencie členov Klubu a obchodných partnerov, veľké dielo vytvorené s myšlienkou zachrániť zdravie a život každého človeka – čiže Nadácia ŽIJEM UVEDOMELO a
Vedecká rada zodpovedná za kvalitu a účinnosť našichproduktov.

MISIA DUOLIFE

"Vyšší životný štandard a životný štýl pre každého, koho stretneme na našej ceste."

Veľké dielo vytvorené s myšlienkou zachrániť zdravie a život každého človeka – Nadácia ŽIJEM UVEDOMELO.

DuoLife

HODNOTY 

Vychádzame zo základných hodnôt, ktoré vyznávame.

Najväčšou hodnotou v DuoLife sú ľudia, ktorí s nami spolupracujú.

Spotrebiteľský marketing, ktorý je založený na vzťahoch s inými ľuďmi, dokladá našu prevahu a umožňuje nám dostať sa k ľuďom, ktorí doposiaľ nevideli pre seba šancu v podnikaní.

Poctivosť

Platí pre každého z nás, aj pre tých, ktorí s nami spolupracujú

Svedomitosť

100% zapojenie a riadne plnenie svojich povinností

Partnerstvo

Spolupráca s ľuďmi, dôvera a podpora na každom kroku

Vzťahy

Základ a kľúčový prvok existencie a rozvoja

Osobný rozvoj

Umožňuje nám byť každý deň čoraz lepšími

Integrácia

Spoločné školenia, stretnutia, pobyty a akcie

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

FAQ

Kto môže byť obchodným partnerom?

Každá plnoletá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne činnosti, a podnikateľ, nezávisle od formy hospodárskej činnosti.

Koľko stojí zápisné a akým spôsobom sa platí?

V Klube DuoLife zápisné nie je.

Môžem odísť z DuoLife, keď už s ňou nebudem chcieť spolupracovať?

Áno, môžete. Vzor zrušenia zmluvy sa nachádza na paneli člena klubu. Po prihlásení na stránku www.myduolife.com ju nájdete v záložke „Databáza”. Môžete to urobiť v každom okamihu vyplnením tejto listiny, podpísaním a zaslaním na adresu, ktorá je v nej uvedená.

Ako môžem odporučiť nákup výrobkov DuoLife niekomu, kto nie je člen klubu?

Jednoducho v takýchto prípadoch odporúčame poslať týmto záujemcom odporúčajúci odkaz.

Musím robiť mesačne nákupy?

Nie nemusíte, minimálne mesačné nákupy nie sú povinné.

Čo môžem stratiť, keď nebudem nakupovať každý mesiac?

Prídete o mesačný bonus (darček) za pravidelné objednávky a plné provízie.

Môžem prísť o členstvo v klube?

Áno, ak neurobíte nákup počas celého roka, členstvo v klube prepadne.

Je stanovený limit pre minimálny nákup?

Nie, môžete nakupovať už od jedného kusu.

Ste pripravený posunúť sa ďalej?

Vyberte si nižšie.

Bez GMO a konzervantov.
Vybudujte si stály príjem.
Získajte veľkoobchodné ceny.